Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Meille on tärkeää, että tiedät, miten käsittelemme henkilötietojasi. Saamme tämän tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltävät henkilötiedot rekisteröidyiltä itseltään tilauksen tai rekisteröitymisen yhteydessä. Alla kerromme lisää henkilötietojesi käsittelystä.

1. Rekisterinpitäjä

Sees Lights

Y-tunnus: 3176513-7

Pitkäniityntie 210

21380 Aura

[email protected]

2. Rekisterin nimi

Sees Lights:n asiakasrekisteri

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään:

 • asiakassuhteiden hoitamiseen ja tai muuhun asiakastukeen
 • asiakaspalvelutarkoituksiin ja asiakassuhteeseen liittyvään tiedottamiseen
 • asiakkaan tilaamien tuotteiden toimittamiseen
 • laskutukseen
 • asiakasviestintään, mukaan lukien mahdollinen sähköinen suoramarkkinointi, joka asiakkaalla on oikeus kieltää

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan eri yhteyksissä, kuten tuotetilauksen tai verkkopalveluun rekisteröitymisen yhteydessä, Sees Lights:ille antamia perustietoja voivat olla:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Rekisteri sisältää seuraavat käyttötiedot:

 • Rekisteröitymispäivämäärä
 • Tilatut tuotteet

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä tallentaa ne tiedot, jotka asiakas on antanut rekisteröityessään tai antanut tilauksen yhteydessä.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille, poislukien kaupan kannalta tarpeelliset tiedot kuten puhelinnumerosi, jotka välitämme muille tilauksesta ja maksusta huolehtiville yrityksille (kuten logistiikasta huolehtivalle yritykselle ja maksusta vastaaville pankeille). Sees Lights ei anna tietojasi kauppaan liittymättömille kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, johon sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaan oikeus tarkastaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot esittämällä asiasta yksilöity nimenomainen pyyntö. Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena osoitteeseen [email protected] Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Myös tällöin rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostilla edellä mainittuun osoitteeseen.

9. Säilytysaika

Sees Lights säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeellista kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Voimassaoleva lainsäädäntö, kuten kirjanpito- tai muu pakottava lainsäädäntö, voi kuitenkin velvoittaa säilyttämään henkilötietoja myös käsittelyn tarkoituksen päättymisen jälkeen. Tällaisissa tilanteissa säilytyksessä noudatetaan soveltuvassa lainsäädännössä määriteltäviä säilytysaikoja